Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1021/UBND-KTTH
Ngày ban hành
26/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác