Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1019/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
26/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 01/12/2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác