Thông tin văn bản

Số ký hiệu
896/UBND-CNXD
Ngày ban hành
18/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v xem xét đơn khiếu nại của ông Bùi Tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác