Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4541/UBND-KTTH
Ngày ban hành
06/11/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v báo cáo nhu cầu vốn đối ứng các dự án ODA trong giai đoạn 2014-2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác