Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4532/UBND-KTTH
Ngày ban hành
06/11/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác