Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4237/TTr-UBND
Ngày ban hành
18/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v bố trí vốn chương trình Biến Đông - Hải đảo cho dự án các tuyến Đê biển huyện Đảo Lý Sơn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác