Thông tin văn bản

Số ký hiệu
210/BC-UBND
Ngày ban hành
21/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho các dự án khởi công mới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác