Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1303/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/09/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Kinh phí thực hiện Đề án \"Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015\" trong năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác