Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3717/UBND-NNTN
Ngày ban hành
20/09/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v phân bổ kinh phí sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác