Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2285/UBND-VX
Ngày ban hành
21/06/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác