Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1870/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
24/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 1718-CV/TU ngày 21/5/2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác