Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1865/UBND-KTTH
Ngày ban hành
24/05/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác