Thông tin văn bản

Số ký hiệu
198/BC-VP
Ngày ban hành
23/02/2013
Người ký
Lương Kim Sơn
Trích yếu
Về việc sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác