Thông tin văn bản

Số ký hiệu
532/TTr-VP
Ngày ban hành
07/05/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác