Thông tin văn bản

Số ký hiệu
143/PC-VP
Ngày ban hành
20/04/2013
Người ký
Lê Văn Đệ
Trích yếu
Phiếu chuyển UBND huyện Sơn Tịnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác