Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1312/UBND-KTTH
Ngày ban hành
17/04/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu tiên phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác