Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2535/UBND-TTHC
Ngày ban hành
06/06/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác