Thông tin văn bản

Số ký hiệu
846/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/06/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác