Thông tin văn bản

Số ký hiệu
36/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/05/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác