Thông tin văn bản

Số ký hiệu
28/QĐ-VP
Ngày ban hành
04/04/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác