Thông tin văn bản

Số ký hiệu
23/QĐ-VP
Ngày ban hành
23/03/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác