Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22/QĐ-VP
Ngày ban hành
23/03/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND một số xã và việc giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Trà Bồng, huyện Sơn Tịnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác