Thông tin văn bản

Số ký hiệu
17/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/02/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác