Thông tin văn bản

Số ký hiệu
11/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/02/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Hệ thống phòng họp không giấy
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác