Thông tin văn bản

Số ký hiệu
106/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác