Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/CT-UBND
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác