Thông tin văn bản

Số ký hiệu
06/QĐ-VP
Ngày ban hành
13/01/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác