Thông tin văn bản

Số ký hiệu
160/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/12/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác