Thông tin văn bản

Số ký hiệu
149/QĐ-VP
Ngày ban hành
23/12/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác