Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4788/UBND-KGVX
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác