Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4792/UBND-KTTH
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác