Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1285/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng xi măng và dự toán kinh phí hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2022, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác