Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4774/UBND-KTTH
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác