Thông tin văn bản

Số ký hiệu
163/BC-UBND
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Trần Phước Hiền
Trích yếu
Kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/8/2022)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác