Thông tin văn bản

Số ký hiệu
157/TTr-UBND
Ngày ban hành
22/09/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc thay đổi phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác