Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4235/UBND-TTHC
Ngày ban hành
22/08/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc lấy ý kiến đánh giá đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của Công an tỉnh năm 2022
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác