Thông tin văn bản

Số ký hiệu
127/TTr-UBND
Ngày ban hành
23/08/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác