Thông tin văn bản

Số ký hiệu
138/BC-UBND
Ngày ban hành
05/08/2022
Người ký
Trần Phước Hiền
Trích yếu
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác