Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3896/UBND-KTTH
Ngày ban hành
04/08/2022
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc rà soát nhu cầu bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (Chi thường xuyên) năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác