Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1424/UBND-KGVX
Ngày ban hành
07/04/2021
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Về việc báo cáo kết quả thực hiện “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác