Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1418/UBND-CNXD
Ngày ban hành
07/04/2021
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật hoá chất số 06/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác