Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/BC-BCĐ
Ngày ban hành
07/04/2021
Người ký
Trần Phước Hiền
Trích yếu
Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác