Thông tin văn bản

Số ký hiệu
51/TB-UBND
Ngày ban hành
23/02/2021
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc thay đổi thời gian họp để cho ý kiến các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 24
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác