Thông tin văn bản

Số ký hiệu
719/UBND-KGVX
Ngày ban hành
22/02/2021
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác