Thông tin văn bản

Số ký hiệu
286/UBND-NNTN
Ngày ban hành
20/01/2021
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc tiếp thu, giải trình Đề xuất Dự án thành phần “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu” tỉnh Quảng Ngãi sử dụng vốn vay ADB
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác