Thông tin văn bản

Số ký hiệu
12/BC-UBND
Ngày ban hành
20/01/2021
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Kết quả phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác