Thông tin văn bản

Số ký hiệu
150/QĐ-VP
Ngày ban hành
25/12/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Ban hành Danh mục hồ sơ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác