Thông tin văn bản

Số ký hiệu
136/QĐ-VP
Ngày ban hành
09/12/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Công nghệ thông tin Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác