Thông tin văn bản

Số ký hiệu
128/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/11/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Khác
Văn bản khác