Thông tin văn bản

Số ký hiệu
101/QĐ-VP
Ngày ban hành
22/09/2020
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Toàn, giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ - Biên tập
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác